Welkom bij De Blijvende Verandering, Psychologenpraktijk Anoek Toemen

Havervelden 10 B, 5281 PT Boxtel
T. 06 29 53 75 41

De belangrijkste problemen kunnen niet worden opgelost binnen hetzelfde kader waarin ze zijn gecreëerd. (Albert Einstein)

Voor welke klachten

De focus binnen de praktijk ligt in het algemeen op (jong)volwassenen met (Inclusiecriteria)::
* Levens- en identiteitsvragen als:
  - Hoe vul ik mijn leven in?
  - Past wat ik doe bij wie ik ben?
  - Ben ik tevreden over mijn relaties?
  - Word ik geholpen door mijn levensvisie?
  - Zegt mijn gevoel iets anders dan mijn verstand?
* Angst en dwangklachten
* Somberheids klachte
* Omgaan met fysieke klachten (zonder duidelijk medische oorzaak)
* Arbeidsgerelateerde problematiek
* Rouwprocessen
* Eetproblemen
* Trauma
* Aanpassingsproblemen
* (lichte) Persoonlijkheidsproblematiek of kenmerken hiervan
  AD(H)D/ Aan autisme verwante stoornissen (ASS)
  relatieproblemen

Enkele diagnoses zijn uitgesloten voor vergoeding door de zorgverzekeraar zoals relatieproblemen, aanpassingsstoornissen, rouwproblematiek en problemen op je werk.

Ook op eigen initiatief (dus zonder verwijsbrief) kun je voor een behandeling bij mij terecht.
Dit geldt ook voor 16-18 jarigen. We zullen dan samen onderzoeken of je problematiek meer past binnen de volwassenzorg of nog onder kinder -en jeugd. In dit laatste geval is er intensief contact met ‘t Groeihuis in Boxtel. De behandeling wordt echter niet vergoed binnen de praktijk vanwege dat er geen contracten met de gemeente zijn afgesloten.

Binnen de praktijk kun je niet terecht voor zorg die een 24 uurs bereikbaarheid nodig heeft. Verdere exclusiecriteria

• Schizofrenie, acute psychose of waanstoornis
• Stoornissen in en door het gebruik van middelen zoals alcohol en drugs die primair zijn
• Bipolaire stoornis
• Ernstige persoonlijkheidsproblematiek, bijv. borderline persoonlijkheidsstoornis met automutilatie.
• NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel) en / of IQ < 80: Parkinson valt onder NAH
• Ernstige suïcidaliteit en/of crisisgevoeligheid
• Taalbarrière. De blijvende verandering biedt behandelingen aan in de Nederlandse en Engelse taal. Voor cliënten die de Nederlandse of Engelse taal niet machtig zijn, verdient het de voorkeur door te verwijzen naar een andere instelling die bijvoorbeeld gespecialiseerd is in transculturele problematiek.

Het kan gebeuren dat mijn zorg niet bij je hulpvraag past omdat tijdens de intakefase blijkt dat er geen sprake is van een DSM-stoornis, je andere of zwaardere zorg (gespecialiseerde GGZ) nodig blijkt te hebben of omdat je zelf besluit om te stoppen bijvoorbeeld omdat je geen ‘klik’ met me hebt. We starten dan geen behandeling. Ik adviseer je dan om contact met je verwijzer op te nemen voor een verwijzing naar een andere zorgaanbieder. In dat geval declareer ik bij je zorgverzekering een ‘onvolledig behandeltraject’.

Als mijn zorg wel bij je hulpvraag past, gaan we samen op zoek naar een oplossing voor je probleem. Helaas valt niet elk probleem op te lossen. In dat geval gaan we op zoek naar mogelijkheden om hiermee om te gaan. Zodra we een en ander goed in beeld hebben, maken we met elkaar in een behandelplan afspraken over de behandeldoelen en de aanpak van de behandeling (zie werkwijze).
Ieders probleem vraagt om ‘maatwerk’. Daarom is er vaak sprake van een mix van behandelmethoden. Als je wilt combineren we je gesprekken met wandelen. We beslissen samen over de aanpak van je veranderingsproces.

Wil je weten of je voor de behandeling van je probleem bij mij aan het goede adres bent? Neem dan gerust contact met me op om dit te overleggen.

Ga naar de Facebook pagina