Welkom bij De Blijvende Verandering, Psychologenpraktijk Anoek Toemen

Havervelden 10 B, 5281 PT Boxtel
T. 06 29 53 75 41

Anoek Toemen

Mijn naam is Anoek Toemen (1975) en sinds augustus 2012 gestart met deze praktijk. Na mijn studie Gezondheidswetenschappen, aan de Universiteit van Maastricht was ik meer dan 10 jaar werkzaam in verschillende grote GGZ-instellingen, de verslavingszorg, de revalidatie en de eerstelijnsgezondheidszorg.
Via bijscholing en zelfstudie, supervisie en intervisie maar vooral met vallen en opstaan leer ik iedere dag weer (via de ander) over mijzelf. Ik hou van het werken met mensen, het delen van mijn kennis en levenservaring en het doorgeven van datgene waar ik zelf veel aan heb gehad.
Loyaal aan deze kennis/ervaring, werk ik nu met hart en ziel in mijn eigen praktijk. Ik zie de mens als geheel van gedachten, gevoelens, gedragingen en bezieling. Ik ga uit van de eenheid van lichaam en geest. Voor steeds meer mensen is een therapeutische behandeling die bestaat uit praten niet voldoende. Alleen maar praten over problemen, lost het niet op, en soms hebben we niet alleen last van psychische, maar ook van lichamelijke klachten. Een zware last op je schouders dragen, je buik ergens vol van hebben, hardnekkig zijn. Onze taal zit vol uitdrukkingen die duidelijk maken dat er een relatie is tussen je lichaam en dat wat je denkt, voelt en doet.

In 2015 ben ik gestart met een vierjarige beroepsopleiding in de lichaamsgerichte psychotherapie via bodymindopleidingen

De ontwikkelingen in zowel mijn eigen leven als in de menswetenschappen vertaal ik met veel plezier en passie naar het hier-en-nu. Ik zie problemen, chaos of crisis situaties als momenten van groei en heling. Vanuit een positieve, vitale levenshouding en een aanstekelijke lach, geloof ik in de kracht en moed van mensen. Ik ben naast partner ook moeder van 4 kinderen. Ik leer iedere keer weer opnieuw te luisteren naar wat onze kinderen ons over ons leven te vertellen hebben. De ervaring om ook aan de andere kant van de tafel te zitten, verrijkt mij in mijn diverse rollen waaronder die van hulpverlener. In mijn vrije tijd beoefen ik graag verschillende sporten en meditatie, lees ik graag en wandel ik het liefs in de vrije natuur.

Wij zijn lid van de volgende beroepsverenigingen: LVVP
AGB code Anoek:94007630
AGB code praktijk Anoek: 94059285
BIG registratie Anoek:29057121225

Riekie van Beerendonk

Mijn naam is Riekie van Beerendonk (1957), GZ-psycholoog en Cognitief-gedragstherapeut VGCt®. In 2001 heb ik mijn eigen praktijk opgericht onder de naam Psychologiepraktijk van Beerendonk voor de Basis Geestelijke Gezondheidszorg (BGGZ), voor volwassenen vanaf 18 jaar en ouderen. In mijn praktijk richt ik me voornamelijk op angst- en stemmingsstoornissen, PTSS, rouwverwerking, somatoforme stoornissen, eetstoornissen, scheidingsproblematiek en arbeidsgerelateerdeproblematiek. Naast Cognitieve gedragstherapie, EMDR, ACT en Schematherapie bied ik ook E-Health aan.

Na mijn opleiding tot A en Intensive/Coronary Care verpleegkundige werkte ik negen jaar op de intensive en coronary care afdeling van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Daarna ben ik voor het Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC) gaan werken en ben ik negen jaar in verschillende oorlogsgebieden werkzaam geweest. Vervolgens heb ik veertien jaar op het hoofdkantoor van het ICRC in Genève gewerkt waar mijn werkzaamheden bestonden uit het geven van stressmanagement-trainingen, briefing/debriefings van collega’s, opvang en begeleiding ter plaatse of in Genève van personeel na traumatische incidenten. Dit heb ik tot 2011 met veel voldoening gedaan, waarna ik naar Nederland ben teruggekeerd.

Naast mijn werkzaamheden in Geneve ben ik psychologie gaan studeren bij de Open Universiteit Nederland waar ik mijn bachelorsdiploma heb behaald. Hierna ben ik voltijd gaan studeren aan de Universiteit van Utrecht waar ik mijn Masterdiploma heb behaald. Vervolgens heb ik de GZ-opleiding en de opleiding tot Cognitief-gedragstherapeut VGCt® afgerond. Verder heb ik diverse vervolgopleidingen gevolgd zoals: EMDR, ACT (Acceptance and Commitment Therapie) en Parkinson.
Kwaliteitsbewaking en deskundigheidsbevordering zijn voor mij belangrijke aandachtspunten. In dat verband maakt ik deel uit van een intervisiegroep en volg ik de nodige bijscholingen en/of trainingen bij erkende opleidingsinstellingen.

Ik hou van het delen van mijn kennis en levenservaring en het doorgeven van datgene waar ik zelf veel aan heb gehad.

Wij zijn lid van de volgende beroepsverenigingen: NIP, LVVP
AGB code Riekie: 9401851
AGB code praktijk Riekie : 94058937
BIG registratie Riekie: 19002937725
Riekie is tevens aangesloten bij de VgCT (nr 203753) en vereniging voor EMDR

Thierry Kroes Think-Gasthuis

THINK is in 2014 opgericht door mij, Thierry Kroes. Ik heb als gezondheidszorgpsycholoog binnen een aantal specialistische GGZ instellingen ruime ervaring opgedaan met allerhande psychische klachten, zoals traumazorg, angsten en depressie, eetproblemen en relationele problemen bij zowel (jong-)volwassenen als ouderen.
Ik heb ervaren dat het werken vanuit een persoonlijk kader waarbij de hele mens in beeld komt, veel sneller groei en herstel brengt. Daarom staat in mijn visie de persoonsontwikkeling in al haar facetten centraal: lichaam én geest, hart én ziel.

"WE ARE OUR CHOICES"
J.P. Sartre

Wij zijn lid van de volgende beroepsverenigingen: NVGZP
AGB code Thierry: 94-016805
AGB code praktijk praktijk Thierry 94-060691
BIG registratie Thierry 19061567225

Terug naar praktijkinfo →

Ga naar de Facebook pagina