Welkom bij De Blijvende Verandering, Psychologenpraktijk Anoek Toemen

Havervelden 10 B, 5281 PT Boxtel
T. 06 29 53 75 41

Binnen de Blijvende verandering werken we o.a. met de volgende therapievormenBehandeling in de Basis Geestelijke Gezondheidszorg (BGGz) is bedoeld voor iedereen die vastloopt in zijn leven. Voor verschillende klachten zijn verschillende behandelmethodieken ontwikkeld. Alle psychologen in onze praktijk zijn geschoold in meerdere technieken.
We volgen zowel de GGZ zorgstandaarden en de multidisciplinaire richtlijnen zoals deze zijn opgesteld door het Trimbos-Instituut. 

De informatie uit de zorgstandaarden is voor patiënten en naasten ook toegankelijk op Thuisarts.nl, een medische voorlichtingswebsite met laagdrempelige informatie over gezondheid en ziekten. Daarnaast houden we rekening met je klachten, je context en je eigen voorkeur.

Hieronder staan de methodieken beschreven, die in onze praktijk het meest worden gebruikt.

Wij werken o.a. met...
- Gedragstherapie
- Cognitieve therapie
- EMDR
- E-mental Health
- Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
- Schematherapie

Ga naar de Facebook pagina