Welkom bij De Blijvende Verandering, Psychologenpraktijk Anoek Toemen

Havervelden 10 B, 5281 PT Boxtel
T. 06 29 53 75 41

Gedragstherapie
In de gedragstherapie staat het gedrag van mensen in de behandeling van de problemen centraal. Hierbij gaat men ervan uit dat alle gedrag is aangeleerd en dat je, wanneer je daar last van krijgt, dat gedrag dus ook weer kunt afleren. Iets wat je nooit hebt geleerd kun je aanleren. Ook wordt ervan uitgegaan dat je gedrag van invloed is op hoe je je voelt. Wie uit angst bepaalde zaken uit de weg gaat versterkt zijn angst in plaats van deze te verminderen. Wie zijn mening niet goed naar voren kan brengen wordt eerder onzeker of juist geïrriteerd. Wie niet heeft geleerd hoe hij zich moet beheersen wordt gemakkelijk het slachtoffer van zijn eigen impulsiviteit. Binnen de gedragstherapie brengt men de problematische gedragingen van de cliënt en de omstandigheden waarin die voorkomen eerst in kaart. Vervolgens helpt men de cliënt, met behulp van oefeningen en huiswerk, om met beter passende gedragspatronen te reageren op de omstandigheden.

Er is veel onderzoek gedaan naar de effecten van gedragstherapie en daarmee is veelvuldig aangetoond dat gedragstherapie een effectieve methode is. De therapie mag zich evidence based noemen, dat wil zeggen dat er voldoende verantwoord wetenschappelijk onderzoek is gedaan naar de effecten van de therapie en dat in dit onderzoek is aangetoond dat de therapie een positief effect heeft.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie.

Terug naar therapievormen →

Ga naar de Facebook pagina