Welkom bij De Blijvende Verandering, Psychologenpraktijk Anoek Toemen

Havervelden 10 B, 5281 PT Boxtel
T. 06 29 53 75 41

Wat als ik ontevreden ben over mijn psycholoog?
Als je niet tevreden bent over je psycholoog is het raadzaam hierover eerst met de psycholoog zelf te praten en te proberen samen tot een oplossing te komen. Geef duidelijk aan dat je niet tevreden bent en waarover je niet tevreden bent.
Kom je er samen niet uit dan kun je overwegen over te stappen naar een andere psycholoog. Via de huisarts kun je een doorverwijzing krijgen naar een andere psycholoog. Ook kun je bij de afdeling voorlichting van het NIP terecht voor informatie over andere psychologen die in de omgeving werken.

Ontevreden over de kosten
Het is belangrijk om voorafgaand aan de behandeling goed te informeren naar de kosten van de psychologische zorg. Wat kost het per behandeling? Wat zijn de kosten als je een afspraak moet afzeggen? Zijn er betalingsvoorwaarden en wordt de zorg vergoed door de zorgverzekeraar.
De psycholoog dient je hierover goed te informeren zodat dit voor jou duidelijk is.
Heeft de zorgverlener je niet of niet goed verteld wat de kosten zouden zijn? En kun je daarom niet betalen? Bespreek dit dan met je zorgverlener. Je kunt vragen of er een regeling getroffen kan worden.
Er kunnen andere omstandigheden zijn waarom je niet kunt betalen. Dan kan de zorgverlener je niet helpen. Je moet dan zelf iets regelen om toch te kunnen betalen. De gemeente kan je hier eventueel bij helpen.

Klachtenregelingen
Wanneer je ontevreden bent over het beroepsmatig handelen van de psycholoog en je komt er samen met de psycholoog niet uit dan kun je overwegen een klacht in te dienen.

• Klacht over psycholoog die lid en/of geregistreerd is bij het NIP
Ben je van mening dat de psycholoog zich niet aan de beroepscode heeft gehouden? Dan heb je de mogelijkheid een klacht tegen de psycholoog in te dienen bij het College van Toezicht. Dit is alleen mogelijk als de psycholoog lid is van het NIP of bij het NIP staat geregistreerd.

• Klachtenprocedure
Een klacht tegen een psycholoog die lid is van het NIP of ingeschreven staat in een van de NIP-registers moet gaan over het beroepsmatig handelen van de psycholoog. Klachten over het gedrag van de psycholoog in de privésfeer, claims over financiële schade als gevolg van het handelen van de psycholoog, verzoeken tot herziening van een psychologisch rapport en klachten over gebeurtenissen, die naar het oordeel van de colleges te lang geleden hebben plaatsgevonden, komen niet in aanmerking voor behandeling. Meer informatie over de klachtenprocedure en het College van Toezicht vindt u op de website van het NIP(www.psynip.nl)

Ook zijn er andere mogelijkheden:

• Zorgbelang Nederland
Wanneer je gebruik maakt van de gezondheidszorg en je hebt een klacht dan kunt je daarover contact opnemen met Zorgbelang Nederland via 0900 - 243 70 70
Meer informatie vind je op de website van Zorgbelang Nederland. (www.zorgbelang-nederland)

• Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft een leidraad op basis waarvan zij beoordeelt of een melding verder moet worden onderzocht. In de meeste gevallen vraagt de inspectie de zorgaanbieder zelf de melding te onderzoeken. Omdat het bij anonieme meldingen niet mogelijk is extra informatie op te vragen, kan de IGZ deze niet onderzoeken. Bovendien is je toestemming nodig om je gegevens door te geven aan de zorgaanbieder. Je kunt contact opnemen met de Inspectie via 088 -120 5000 Meer informatie vind je op de website van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. (www.igz.nl)

• Regionaal tuchtcollege
Bij de tuchtcolleges kun je klagen over gedragingen van beroepsbeoefenaren die in het BIG-register zijn opgenomen. Onder andere gz-psychologen, psychotherapeuten en psychiaters zijn BIG-geregistreerd. Voor hulp bij het indienen van een klacht kun je contact opnemen met het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) in de regio. Het IKG kan je bijstaan tijdens de tuchtrechtprocedure.
Telefoon: 0900 2437070 je wordt doorverbonden met het IKG-bureau in de regio. Meer informatie vind je op de website van Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg. (www.collegesvoordegezondheidszorg.nl)

Terug naar werkwijze →

Ga naar de Facebook pagina