Welkom bij De Blijvende Verandering, Psychologenpraktijk Anoek Toemen

Havervelden 10 B, 5281 PT Boxtel
T. 06 29 53 75 41

Klanttevredenheid
Als uw behandeling voor vergoeding in aanmerking komt, dan verbindt de zorgverzekeraar hier een aantal eisen aan:
Aan het begin en aan het einde van uw behandeling wordt u uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen. Dit gaat via een link die per mail naar u wordt toegestuurd of wordt tijdens de sessie afgenomen. Met deze vragenlijsten meten we de ernst en de aard van uw klachten in het kader van ROM (Routine Outcome Measuring). ROM is een manier om de effectiviteit van de behandeling te meten. De uitkomst van deze vragenlijsten wordt, wanneer u daar toestemming voor geeft, naar Stichting Benchmark verstuurd. Deze stichting verwerkt de gegevens om de effectiviteit van behandelingen te kunnen meten en behandelaren en praktijken te kunnen vergelijken.

U wordt daarnaast uitgenodigd om een tevredenheidsvragenlijst in te vullen (de CQI, Consumer Quality Index). Deze CQ-i wordt door ons vanaf 1 januari 2016 gebruikt om de mate van tevredenheid, op een schaal van 1 (minimale tevredenheid) tot 5 (maximale tevredenheid) te kunnen meten over verschillende aspecten van de behandeling en de behandelaar.

De verschillende aspecten van de behandeling en behandelaar binnen de CQ-i betreffen:
Bejegening: hoe is de behandelaar met u omgegaan tijdens de behandeling. Heeft de behandelaar u serieus genomen en dingen op een begrijpelijke manier kunnen uitleggen?
Bereikbaarheid: heeft u makkelijk contact gekregen met uw behandelaar wanneer dit nodig was?
Samen beslissen: Heeft u informatie gekregen over de behandelingsmogelijkheden die er voor uw klachten zijn? Is met u besproken welke resultaten u van de behandeling kunt verwachten? Heeft u informatie gekregen over zelfhulpprogramma’s, cliëntondersteuning, en/of patiëntenverenigingen? Heeft u mee kunnen beslissen over een bepaalde vorm van behandeling?
Uitvoering van de behandeling: Heeft u de keuze gehad of uw naasten (bijvoorbeeld familie of vrienden) betrokken werden bij de behandeling? Is de behandeling naar uw mening de juiste aanpak voor uw klachten geweest? Is de behandeling naar uw wens uitgevoerd? Voor en misschien tijdens de behandeling heeft u of uw behandelaar(s) één of meerdere vragenlijsten ingevuld over hoe het op dat moment met u ging. Zijn de resultaten met u besproken?

Gemiddelde scores worden bepaald aan de hand van alle testafnamen die ingevuld zijn tijdens de geselecteerde periode.
Tenslotte wordt een set met gegevens (onder meer uw diagnose en welk traject er is ingezet) van uw behandeling beschikbaar gesteld aan het DIS portaal. Dit is een landelijk informatiesysteem, waarin cliëntgegevens en behandelinformatie worden verzameld. U kunt bezwaar maken tegen het verstrekken van deze gegevens door een privacyverklaring in te vullen.

Bij afsluiting van de behandeling wordt u gevraagd om een evaluatieformulier (CQI) in te vullen. De bedoeling van dit onderzoek is om te toetsen hoe (on)tevreden u bent over de behandeling en de behandelaar. Deze gegevens worden gebruikt om, waar nodig, verbeteringen aan te brengen en onderzoeksresultaten, indien nuttig, te presenteren aan verwijzers, verzekeraars en cliënten.

Gemiddeld werd de behandeling van psychologenpraktijk de blijvende verandering gewaardeerd met een 8,2 door de cliënten, gemeten met de CQI over alle cliënten die sinds 2019 met hun behandeling zijn gestart.

In onderstaande tabel staan de resultaten van Psychologenpraktijk de blijvende verandering samengevat over de periode van 01-01-2019 tot en met 31-12-2019. Er zijn 44 vragenlijsten verstuurd en hiervan zijn er 39 ingevuld door onze cliënten (response rate 88 %). U kunt zien dat deze resultaten wijzen op een hoge mate van cliëntevredenheid.

      Schaalscore       Clientscore
Schaal     Min.   Max.     Gemiddeld
Bejegening (1-5)     1   5     4.8
Bereikbaarheid behandelaar (1-5)     1   5     4.7
Samen beslissen (1-5)     1   5     4.5
Uitvoering behandeling (1-5)     1   5     4.6


Er wordt ook cliënttevredenheidsonderzoek gedaan door verschillende organisaties.
Mensen geven ons vooral terug dat we zo door moeten gaan, de menselijk/ humane manier van bejegening als erg prettig en confronterend te ervaren en dat proberen we in alle enthousiasme en gedrevenheid te doen.
Op zorgkaartnederland.nl wordt de praktijk eveneens door patiënten beoordeeld en het gemiddelde cijfer is een 8.9.
Verbeterpunten worden erg op prijs gesteld. Daarom vragen we u ook een review te geven op zorgkaartnederland.nl. Op https://www.zorgkaartnederland.nl/psychologiepraktijk-en-psychotherapiepraktijk?zoekterm=anoek+toemen kunt u alle reeds geschreven evaluaties lezen.

Terug naar werkwijze →

Ga naar de Facebook pagina