Welkom bij De Blijvende Verandering, Psychologenpraktijk Anoek Toemen

Havervelden 10 B, 5281 PT Boxtel
T. 06 29 53 75 41

PrivacyPrivacy
De privacy staat Psychologenpraktijk De blijvende verandering hoog in het vaandel. Voor overleg met de huisarts vragen we je altijd eerst om toestemming. Ook geven we je geen gegevens aan andere partijen (bijvoorbeeld onderzoeksinstanties) zonder je goedkeuring.

Inzage in het dossier
Tijdens de behandeling wordt er een dossier bijgehouden met alle behandelgegevens. Mochten de gegevens onjuist zijn, dan heb je het recht om deze te verbeteren. Willen anderen het dossier bekijken, dan hebben zij jouw toestemming nodig. Die kun je later weer blokkeren.

Toestemming van de partner
Is bij de behandeling ook je partner betrokken, dan mag je de gegevens van je partner niet inzien zonder zijn of haar toestemming.

Kinderen
Ouders mogen het dossier van hun kinderen, jonger dan twaalf jaar, wel bekijken. Is je kind tussen twaalf en zestien jaar, dan heb je beiden recht op inzage, tenzij het kind hier bezwaar tegen maakt. Vanaf zestien jaar heeft jouw kind zelfstandig recht op inzage.

Eigendom
Het dossier is en blijft eigendom van de betreffende Psychologenpraktijk. Je mag het dossier dus niet meenemen, maar wel kopiëren. Na afloop van de therapie word je dossier, volgens de wettelijke eisen, nog vijftien jaar bewaard. Daarna wordt het vernietigd. Op uitdrukkelijk verzoek kan het dossier eerder worden vernietigd, tenzij dat in strijd is met de wet.

Wet voor rechten en plichten
De rechten en plichten van cliënten en behandelaars zijn opgenomen in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Deze wet regelt onder andere het recht op goede informatie over onderzoek en (voorgenomen) behandeling, inzagerecht in jouw dossier en het privacyrecht. Je vindt de WGBO op www.hulpgids.nl

Terug naar werkwijze →

 

Ga naar de Facebook pagina